ZĽAVA DŇA

Zľava dňa - Letná dovolenka

Pre Zľavu dňa sme vytvorili komplet animované video pre letnú kampaň.

Idea, ilustrácie i animácia boli v našej réžii.