WEST REBRANDING

WEST - Rebranding animácia

Pre WEST sme vytvorili  animované video v spolupráci s ROADCROSSERS.COM

Našou úlohou bolo rozanimovať dodané podklady, vytvoriť 3d modely a vizualizáciu a celé to spojiť do pekného videjka.