LIGA PROTI RAKOVINE

VYSTRIHAJ SA SLOVENSKO

Pre Ligu proti rakovine sme vytvorili animované videjko k ich kampani Vystrihaj sa Slovensko.