KL LOGISTICS

KL Logistics

Pre KL Logistics sme vytvorili animované videjko v spolupráci s magicmedia.sk